ELEVER

LÆRERE

KROPPSØVING I SKOLEN

OM FORFATTEREN

 - hvilke mål skal jeg nå?
 - hvordan skal jeg nå målene?
- kompetansemål, delmål og kriterier
- forklaring/veiledning til kriterier
- verktøy for grad av måloppnåelse
- vurderingsmal for vurdering med karakter (inkl. forslag til relevante elevforutsetninger)
- formål med faget - Erlend Vinje
 

BEDREGYMKARAKTER.NO ER NÅ OPPDATERT ETTER DEN REVIDERTE KROPPSØVINGSPLANEN FRA 2012

Hei alle elever!
Denne siden kan hjelpe deg med å forstå hva som forventes av deg i kroppsøvingstimene. Hvis du trykker på linken "hvilke mål skal jeg nå", vil du få en oversikt over de forskjellige kompetansemålene du skal oppnå før du er ferdig med 10.klasse. For å nå disse målene setter vi oss mindre mål på veien. Dette har jeg kalt delmål. For å nå delmålene kreves det at man oppfyller ulike kriterier. Delmålene og kriteriene finner du under den samme linken. Den andre linken for dere elever, "hvordan skal jeg nå målene?" er en beskrivelse av hva du bør trene/tenke på for å nå de ulike kriteriene. Det er bare kompetansemålene som er like for alle elevene. De ulike kroppsøvingslærerne har mulighet til å velge ut egne delmål og kriterier på bakgrunn av disse kompetansemålene. Derfor er det ikke sikkert læreren din kommer til å jobbe med alle delmål og kriterier som er oppgitt her.

Lykke til - og kos deg med kroppsøvingsundervisningen!


Hei alle lærere!
Denne siden er ment som en hjelp til å gjøre vurderingspraksisen i kroppsøving på ungdomstrinnet mer rettferdig. Den inneholder linker til:
- et skjema hvor alle kompetansemålene er brutt ned i delmål og målkriterier
- en forklaring til hva som skal til for å oppfylle kriteriene med høy grad av måloppnåelse (et utgangspunkt for underveisvurdering)
- et verktøy som beskriver ulik grad av måloppnåelse innen de ulike kompetansemålene
- et forslag til en vurderingsmal som om automatisk regner ut sluttkarakteren til den enkelte elev, ved å vekte kompetansemålene og gi karakter i hvert kompetansemål. Slik malen foreligger, er alle kompetansemålene vektet like mye. Du kan imidlertid gå inn i excelarket og forandre på denne vektingen og selv skrive inn et tall for hvor mye du ønsker at det enkelte kompetansemålet skal vektes.

Det understrekes at forslagene til operasjonalisering av kompetansemål til delmål og kriterier nettopp er forslag fra min side. Dette kan selvsagt gjøres på andre måter og med andre prioriteringer. Uansett håper jeg du vil prøve ut denne nettsiden. Kanskje finner du noe du vil bruke, og hvis du ikke gjør det har du likevel bevisstgjort deg på din egen vurderingspraksis innen faget.

Lykke til med vurderingen og kroppsøvingsundervisningen!

Hilsen Erlend Vinje
Dosent i idrett/kroppsøving ved Høgskolen Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus

 

jepp