ELEVER

LÆRERE

KROPPSØVING I SKOLEN

OM FORFATTEREN

 - hvilke mål skal jeg nå?
 - hvordan skal jeg nå målene?
- kompetansemål, delmål og kriterier
- forklaring/veiledning til kriterier
- verktøy for grad av måloppnåelse
- vurderingsmal for vurdering med karakter (inkl. forslag til relevante elevforutsetninger)
- formål med faget - Erlend Vinje
 

 

                                                                                                                      

Kompetansemål -

mål for opplæringa er at elevene skal kunne…

Delmål

Elevene skal kunne…

Målkriterier

Elevene skal kunne…

trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
- (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

- ha forståelse for grunnleggende regler i fotball

- ha forståelse for grunnleggende regler i håndball

- ha forståelse for grunnleggende regler i volleyball

 

 

 

- ha forståelse for grunnleggende regler i basketball

- ha forståelse for grunnleggende regler i badminton

 

 

- ha forståelse for grunnleggende regler i innebandy

 

 

- forklare regler for offside, corner, antall spillere på banen og innkast

- forklare skrittregelen, regler for dobbelstuss og antall spillere på banen

- forklare regler slagbegrensninger, for hva som gir poeng, antall poeng og sett som gir seier, antall spillere på banen og hvilke kroppsdeler som kan brukes

- forklare skrittregel, regel om dobbelstuss og antall spillere på banen

- forklare regler for hva som gir poeng, antall poeng og sett som gir seier og regler for hvordan serven kan utføres

- forklare regler for antall spillere på banen, forklare at det ikke er lov å løfte kølla over hoftehøyde i bak- og fremsving

trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
- (delmål som fokuserer på hva elevene skal trene mot og hva som kreves for å bruke ferdigheter på en god måte)

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i fotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i håndball

 

 

 

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i volleyball

 

 

 

 

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i basketball

 

 

 

 

 

 

 

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i badminton

 

 

 

 

 

 

 

 

- trene på og bruke tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy

 

 

 

 

 

 

 

- trene på og bruke ferdigheter i ulike friidrettsøvelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trene på og bruke ulike ferdigheter i turnøvelser

 

 

 

 

 

 

- utføre langpasning

- utføre kortpasning og enkle mottak

- skjerme ballen

- skyte med strak vrist og innside av fot

- utføre medtak og mottak av ball

- utføre finter

- heade ballen mot bestemt retning

- samhandle med medspillere som spiller med høyt og lavt press

- utføre pasninger og mottak

- utføre skudd

- utføre driblinger

- utføre finter

- utføre forflytninger med og uten ball

- utføre fingerslag

- utføre baggerslag

- utføre underhåndsserve

- utføre overhåndsserve

- utføre smash

- utføre en blokk alene eller sammen med medspiller

- utføre grunnskudd

- utføre lay-up

- utføre brystpasning

- utføre sprettpasning

- utføre løp som gjør at du kommer løs fra markering

- utføre driblinger

- utføre finter

- kunne spille sone- og personlig forsvar

- holde rackerten med univeralgrep og backhandgrep

- utføre lange og korte server

- plassere seg hensiktsmessig for servemottak

- utføre angreps- og forsvarsclear

- utføre smash

- utføre dropp

- utføre lobb

- utføre dragpasning

- utføre direkte pasninger

- utføre flipp-pasninger

- utføre slagskudd

- utføre dragskudd

- utføre håndleddsskudd

- utføre finter

- utføre driblinger

- kunne spille sone- og personlig forsvar

- utføre sprintstart

- utføre hensiktsmessig løpsteknikk på sprint og mellomdistanse

- hoppe høyde med floppstil

- hoppe lengde med hengestil, løpestil eller stegstil

- kaste liten ball med spydtilløp i 5-er rytme

- støte kule med hinke- eller rotasjonsteknikk

- utføre forlengs og baklengs rulle

- utføre hodestående

- utføre håndstående

- slå hjul

- utføre salto med hjelp av trampett

svømme på magen, ryggen og dykke

- svømme på magen

 

- svømme på ryggen

 

 

 

- dykke

- svømme med brystteknikk

- svømme med krålteknikk

- svømme med ryggkrålteknikk og elementær ryggsvømming

- holde hodet under vann

- dykke med hodet først

- kunne finne og plukke opp objekter på bunn av bassenget

praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskapar til å gjøre andre gode

 

 

- praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter til å gjøre andre gode

- praktisere fair play ved å bruke egne kunnskaper til å gjøre andre gode

- oppmuntre medelever, gjøre sitt beste, søke jevnbyrdige konkurrenter og forsøke å følge reglene

forklare og utføre livberging i vann

- utføre livberging i vann

- forklare prinsippet om ”den forlengede arm”

- hele tiden holde øyekontakt med den forulykkede

- forklare og utføre prinsipper for ilandføring og ilandbringing

forklare og utføre livbergende førstehjelp

 

- utføre og forklare hjertekompresjoner og fullstendig hjerte- og lungeredning

- sjekke om pasienten reagerer på tilrop / forsiktig risting. Hvis ikke: rope på hjelp!

- snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene

- sjekke om pasienten puster normalt

- legge pasient i sideleie og observer pust, hvis pusten er normal

- ringe 1-1-3 eller få noen andre til å ringe 1-1-3, hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste normalt

- Utfør hjerte- og lungeredning: 30 brystkompresjoner fulgt av to innblåsninger

- utførelse brystkompresjoner: 5-6 cm dype og med en takt på 100 i minuttet

- utførelse innblåsninger: hver innblåsning skal ta ca 1 sekund og avsluttes når brystkassen hever seg

- fortsette til hjelp ankommer

trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner

- trene på og utføre danser fra norsk kulturtradisjon

- trene på og utføre danser fra andre kulturer

- skille mellom uttrykk fra ulike ungdomskulturer

- trene på og utføre danser fra flere av disse ulike kulturene

 

 

 

 

- skape enkle dansekomposisjoner

 

 

 

- delta i danser som andre har laget

- danse runddans og folkedans

- danse swing og samba

 

-- skille mellom breakdance og hiphop

- utføre dansetrinn og bevegelsesmønstre fra breakdance og hiphop

- framvise rytme, innlevelse og samhandling med eventuelle partnere

- sette sammen ulike dansetrinn til en selvstendig og enkel dansekomposisjon

- uttrykke egen kreativitet gjennom bevegelse

- vise samhandling med medelever for at danser andre har laget skal kunne prøves ut

praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjøre greie for allemannsretten

- praktisere høstingsfriluftsliv

- praktisere vandrefriluftsliv i ulike naturmiljø

 

 

 

 

- praktisere aktivitetsfriluftsliv i ulike naturmiljø

 

- praktisere nytelsesfriluftsliv

 

 

 

- gjøre greie for allemannsretten

- sanke bær og ville vekster

- praktisere fotturer, skiturer og padleturer der opplevelsen er det sentrale

- praktisere trygg og sporløs ferdsel innenfor alle former for friluftsliv

- søke kroppslige utfordringer gjennom lekpreget aktivitet i ulike naturmiljø

- praktisere mer sosialt orienterte friluftsaktiviteteter som bading, soling og lek på strand og svaberg

- gjøre greie for hva allemannsretten er og hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til denne

orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre måter som en kan orientere seg på

- orientere seg ved bruk av kart og kompass

 

 

 

- gjøre greie for andre måter en kan orientere seg på

- kunne forklare enkelt hvordan et kompass virker

- kunne ta ut kompasskurs

- ta tidsbesparende veivalg ut fra hvordan man leser kartet

- kunne orientere ut fra maurtuer

- kunne orientere ut fra greiner

- kunne orientere ut fra stubber

planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute

- planlegge turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute

- gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute

- vite hva som skal være med av klær og fottøy, hva vi skal ha på oss og hvordan vi regulerer varmen og holder oss tørre

- forklare hva som er hensikten med å planlegge turer

- finne ly for være og vind og velge hensiktmessig leirplass

- sette opp overnattingsplass (telt, lavvo eller gapahuk)

- tilrettelegge for – og tenne opp bål

- tilbrede mat på bål eller stormkjøkken

- bruke kniv, øks, sag og stormkjøkken på relevante måter

bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse

- benytte intervall som treningsform med utgangspunkt i lek

 

 

- benytte kontinuerlig arbeid som treningsform

 

 

 

- benytte fartslek som treningsform

 

 

- benytte treningsformer knyttet til utvikling av koordinative ferdigheter

- benytte aktiviteter som stafetter og leker som ”hauk og due”, ”stiv heks” og ”haien kommer” ved intervalltrening

- benytte ulike lagspill, sykkelturer og joggeturer ved kontinuerlig arbeid som treningsform

 

- benytte ulike ”sisten-varianter” ved trening med fartslek som treningsform

 

- benytte danse-/ og aerobicøvelser og sangleker som utgangspunkt for trening av koordinative ferdigheter

praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening

- praktisere grunnleggende prinsipp for trening

- forklare grunnleggende prinsipp for trening

- praktisere ulik trening gjennom bruk av for treningsprinsippene: progressivitet, kontinuitet, spesifisitet og variasjon og kunne forklare disse prinsippene

forklare sammenhengen mellom fysiske aktivitet, livsstil og helse

- skille mellom ulike typer for helse

 

- navngi to livsstilssykdommer som er utbredt i Norge og forklare hvorfor de har fått denne betegnelsen

 

- forklare hvorfor fysisk aktivitet vil virke positivt inn på et menneskes totale helsesituasjon

- forklare uttrykkene: ”fysisk helse”, ”psykisk helse” og ”sosial helse”

 

- forklare bakgrunn for og hyppigheten av diabetes 2 og fedme i Norge

 

 

- forklare hva fysisk aktivitet kan gjøre med fysisk helse, psykisk helse og sosial helse

forklare hvordan ulike kroppsideal og ulik bevegelseskultur påvirker trening, ernæring, livsstil og helse

- forklare forskjeller mellom ulike kroppsidealer og ulike bevegelseskulturer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- forklare hvordan disse ulike kroppsidealene og bevegelseskulturene påvirker trening, ernæring, livsstil og helse

- forklare hvorfor slanking og doping benyttes av personer som søker etter spesifikke kroppsideal, og gjøre kort rede for mulige uheldige følger av slanking og dopingbruk

 

- forklare hva som kjennetegner ulike bevegelseskulturer

 

 

- gi eksempler på hvordan ulike kroppsideal og bevegelseskulturer påvirker trening, ernæring, livsstil og helse

forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader

- forebygge idrettskader

 

 

 

 

 

 

 

- gjøre greie for og praktisere førstehjelp ved idrettsskader

- gi eksempler på ulike måter man kan forebygge idrettskader
- gjennom handling/aktivitet vise at en forstår hvordan man kan forebygge idrettskader

- forklare og praktisere PRICE-prinsippet